Harmonogram realizacji projektu
Rok 2009/2010 2010 2011 Łączna liczba uczestników
Kwartał IV I II III
Miesiąc 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
                                   
Zadanie 3 – Szkolenie – Język angielski (120 godzin)                                  
Liczba uczestników                                 107
                                   
Zadanie 4 – Szkolenie – Język niemiecki (120 godzin)                                  
Liczba uczestników                                 37
                                   
Zadanie 5 – Szkolenie – Język czeski (120 godzin)                                  
Liczba uczestników                                 10
                                   
Zadanie 6 – Szkolenie – Techniki radzenia sobie ze stresem (2 dni)                                  
Liczba uczestnik6w                                 88
                                   
Zadanie 7 – Szkolenie – Profesjonalna obsługa petenta (2 dni)                                  
Liczba uczestników                                 104
                                   
Zadanie 8 – Szkolenie – Komunikacja i praca w zespole (2 dni)                                  
Liczba uczestników                                 78
                                   
Zadanie 9 – Szkolenie – Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi (1 dzień)                                  
Liczba uczestników                                 38
                                   
Zadanie 10 – Szkolenie – Efektywne zarządzanie czasem pracy urzędnika (1 dzień)                                  
Liczba uczestników                                 33
                                   
Zadanie 11 – Szkolenie – Motywowanie pracownik6w (2 dni)                                  
Liczba uczestników                                 43
                                   
Zadanie 12 – Szkolenie – Techniki autoprezentacji (2 dni)                                  
Liczba uczestników                                 27
                                   
Zadanie 13 . Szkolenie – Kodeks Postępowania Administracyjnego (3 dni)                                  
Liczba uczestników                                 165
                                   
Zadanie 14 – Szkolenie – Ochrona danych osobowych w JST (2 dni)                                  
Liczba uczestników                                 69
                                   
Zadanie 15 – Szkolenie – Dyscyplina finansów publicznych oraz kara za jej naruszenie (3 dni)                                  
Liczba uczestników                                 41
                                   
Zadanie 16 – Szkolenie – Informacja publiczna – prawne aspekty dostępu (1 dzień)                                  
Liczba uczestników                                 48
                                   
Zadanie 17 – Szkolenie – ECDL (23 dni)                                  
Liczba uczestników                                 55
                                   
Zadanie 18 – Szkolenie – Zasady rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej (3 dni)                                  
Liczba uczestników                                 46
                                   
Zadanie 19 – Szkolenie – Rozliczanie VAT w samorządzie terytorialnym (2dni)                                  
Liczba uczestników                                 16
                                   
Zadanie 20 – Szkolenie – Zarządzanie kryzysowe – dla pracowników gminnych zespołów reagowania kryzysowego (2 dni)                                  
Liczba uczestników                                 20
                                   
Zadanie 21 – Szkolenie – Rozwiązywanie problemów praktycznych przy udzielaniu zamówień publicznych (2 dni)                                  
Liczba uczestników                                 32
                                   
Zadanie 22 – Szkolenie – Rola i znaczenie planów zagospodarowania przestrzennego, renta planistyczna, renta adiacencka (2 dni)                                  
Liczba uczestników                                 27
                                   
Zadanie 23 – Szkolenie – Kontrola i rozliczanie dotacji UE w JST (2 dni)                                  
Liczba uczestników                                 32
                                   
Zadanie 24 – Szkolenie – Kontrola i Audyt w JST ( 2 dni)                                  
Liczba uczestników                                 28
                                   
Zadanie 25 – Szkolenie – Program Płatnik i Symfonia (3 dni)                                  
Liczba uczestników                                 15
                                   
Zadanie 26 – Szkolenie – Nabycie praktycznych umiejętności w procesie skutecznego ubiegania się o dotacje z funduszy strukturalnych UE (3 dni)                                  
Liczba uczestników                                 24
                                   
Zadanie 27 – Szkolenie – Analiza ekonomiczna i finansowa jako element projektu unijnego (3 dni)                                  
Liczba uczestników                                 23
                                   
Zadanie 28 – Szkolenie – Postępowanie egzekucyjne w administracji (3 dni)                                  
Liczba uczestników                                 9
                                   
Zadanie 29 – Szkolenie – Gospodarka wodno-ściekowa w świetle ustawy prawo wodne oraz akt6w i praw ochrony środowiska (2 dni)                                  
Liczba uczestników                                 26

Wydrukuj stronę