Wyniki I ustnego przetargu ograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste udziału 8558/20000 w nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa

  G.6821.3.3.2022                                                                                                                              Brzeg, dnia 23.05.2023 r.     Działając zgodnie z treścią § 12 rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości Starosta Brzeski informuje, o wyniku przeprowadzonego w dniu 15.05.2023 r. w Brzegu…