Zapraszamy na sesję Rady Powiatu Brzeskiego

XVII sesja Rady Powiatu Brzeskiego odbędzie się 29 października 2020 r.  o godz. 10 00 . Sesja  zostanie przeprowadzona  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).  Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20.                                                  Porządek obrad  XVII sesji Rady Powiatu Brzeskiego Otwarcie…