Ogłoszenie oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Brzeg, dnia 22 maja 2019 r. OGŁOSZENIE Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zamieszcza się na okres 7 dni ofertę Koła Brzeskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta na realizację zadania publicznego w zakresie kultury. Każdy,…