Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyka nowotworowa lub ratownictwo – jako formy promocji i ochrony zdrowia

Brzeg, dnia 18 marca 2016 r. OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyki nowotworowej lub ratownictwa — jako formy promocji i ochrony zdrowia, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3…

Zasłużony dla Związku Sybiraków

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Brzeskiego odbywającej się w dniu 17 marca br. w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków otrzymał Czesław Telego, jeden z najbardziej zasłużonych członków Związku Sybiraków Koła Terenowego w Brzegu. Odznakę w imieniu Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków wręczył Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański…

Młodzież wykazała się doskonałą wiedzą

Doskonałą wiedzą historyczną wykazała się młodzież biorąca udział w konkursie pn. „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie naszej wolności” zorganizowanego w II Liceum Ogólnokształcącym przez nauczycielki – Małgorzatę Baranowską oraz Grażynę Piotrowicz w dniu 17 marca br. Konkurs był kolejnym etapem obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w powiecie brzeskim. Impreza rozpoczęła się pokazem musztry zorganizowanym przez…

Zaproszenie na Jubileusz 25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu

Dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Brzegu mają zaszczyt zaprosić emerytowanych nauczycieli, absolwentów, rodziców, pracowników oraz przyjaciół szkoły na Jubileusz 25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu.   Program obchodów: 6 kwietnia 2016 r. (środa) 11.00 – część oficjalna z programem artystycznym w Brzeskim Centrum Kultury, wręczenie nagród laureatom konkursu…

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 we współpracy z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu, Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zaprasza na Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców dot. rozwoju działalności (działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020).