Powiat remontuje domy dziecka

Powiat dostosowuje domy dziecka do nowych przepisów. Powstanie jedno centrum administracyjne

  Nie trzy, a kilka mniejszych placówek opiekuńczo-wychowawczych, do tego mieszkania dla usamodzielnionych podopiecznych, a wszystko to zarządzane przez jedną instytucję – tak w skrócie wyglądać będzie dostosowanie funkcjonowania domów dziecka do nowych przepisów. Zgodnie z nowelizacją ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w placówkach nie może przebywać dziś więcej jak 14 dzieci. Stąd…