Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 roku Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański uhonorowany został Złotym Krzyżem Zasługi w działalności na rzecz społeczeństwa.

O przyznanie odznaczenia wnioskowało Stowarzyszenie Kolekcjonerów we Wrocławiu, Koło Terenowe w Brzegu. Odznaczenie z rąk Wicewojewody Opolskiego Antoniego Jastrzembskiego Maciej Stefański odebrał podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Brzeskiego, która odbyła się 26 marca w Muzeum Piastów Śląskich.

Krzyż Zasługi to cywilne odznaczenie państwowe ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej. Dzieli się na trzy stopnie: Brązowy, Srebrny i Złoty. Jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom.

Treść uzasadnienia wniosku: Maciej Armin Stefański w czasie czteroletniej kadencji jako Burmistrz Brzegu rozpoczął budowę jednej z największych krytych pływalni na Opolszczyźnie, przeprowadził rewitalizację Brzeskiej Starówki, a także rozpoczął budowę nowoczesnej oczyszczalni ścieków. Wyremontował tzw. „Traktat królewski” prowadzący z Zamku Piastów Śląskich do brzeskiego Ratusza. Doprowadził do podpisania umowy partnerskiej Brzeg-Goslar. Znany jest także, jako pedagog przywiązujący dużą rolę do wychowania patriotycznego, kilkanaście lat poświęcił pracując z młodzieżą w Związku Harcerstwa Polskiego. W listopadzie 1981 roku założył drużynę harcerską „Czarna trzynastka” im. Józefa Grzesiaka, która była prekursorem harcerstwa na Opolszczyźnie. Drużyna nie zaprzestała swojej działalności w stanie wojennym i działa do dzisiaj wychowując w duchu tradycji i patriotyzmu kolejne pokolenia młodych Polaków. Maciej Stefański w czasie swojej wieloletniej pracy w samorządzie przywiązywał dużą rolę do krzewienia idei państwa obywatelskiego. Od początku swojej publicznej działalności współpracuje z organizacjami społecznymi uczestnicząc w ich pracach, wspomagając merytorycznie i finansowo. Jako Starosta Powiatu Brzeskiego ma zawsze czas dla zwykłych ludzi, słucha ich uwag, problemów i za wszelką cenę stara się je rozwiązywać. Dzięki niemu budynek po warsztatach jednej ze szkół przekazano Caritasowi, która to organizacja borykała się z ogromnymi problemami lokalowymi. Maciej Stefański skutecznie pozyskuje środki z UE. W sposób szczególny dba o sferę opieki zdrowotnej, dzięki jego staraniom powiat brzeski posiada nowoczesny Szpitalny Oddział Ratunkowy, uruchomiona została nowoczesna pracownia tomografii komputerowej, poradnia kardiologiczna oraz stacja dializ, a także pozyskano środki na zakup nowoczesnego wartego wiele milionów złotych sprzętu do brzeskiego szpitala. Maciej Stefański doprowadził także do generalnych modernizacji czterech brzeskich szkół oraz wielu dróg powiatowych, inwestuje także w ochronę środowiska, czego przykładem jest wielomilionowa inwestycja wyposażenia brzeskiego szpitala w instalację solarów słonecznych oraz jego generalna termomodernizacja. Dzięki Maciejowi Stefańskiemu powiat brzeski promowany jest poza granicami naszego kraju, czego przykładem jest udział w Europejskich Targach Chłopskich w Kusel – partnerskim powiecie w Niemczech, czy bliska współpraca z powiatem Horodenka – ukraińskim partnerem powiatu brzeskiego. Maciej Stefański dbając o młodzież doprowadził do utworzenia na terenie powiatu brzeskiego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. W ramach opieki nad organizacjami społecznymi doprowadził do utworzenia Centrum Organizacji Społecznych. Jako szef Powiatowego Sztabu Zarządzania Kryzysowego skutecznie obronił ludność przed skutkami powodzi w 2010 roku, a także przed epidemią sepsy doprowadzając do szczepień kilkunastu tysięcy dzieci z terenu powiatu.

Wydrukuj stronę