Brzeg, dnia 23.05.2016 r.

 

G.6821.8.1.2016

 

 

                                                                                                                                   

                                                                

 

                                                                

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

o wszczęciu z wniosku z dnia 9 maja 2016 roku  Teresy Ratuszyńskiej radcy prawnego Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. siedzibą w Konstancinie  Jeziornie, ul. Warszawska 165, 05-220 Konstancin – Jeziorna,  działającej jako pełnomocnik  Eltel Networks Olsztyn S.A. Gutkowo 81D, 11-041 Olsztyn postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania  z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej  w obrębie Michałów, gmina Olszanka, oznaczonej numerami działek nr 64/6 i 64/5  stanowiącej współwłasność Klemensa

Babińskiego w 64/640 częściach, Lesława Babińskiego  w 126/640 częściach, Teresy Bomersbach w 126/640 częściach, Ireny Morzyk w 32/640 częściach, Doroty Kiecak w 32/640 częściach,  Marii Topolnickiej w 64/640 częściach, nieżyjących  Mirosława Babińskiego w 64/640 częściach i Heleny Babińskiej w 132/640 częściach.

 

Postępowanie będzie prowadzone na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 roku,  poz. 1774 ze zm.).

 

 

 

 

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art.,.8 i 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 zawiadomienia podlega ogłoszeniu na tablicy Starostwa Powiatowego w Brzegu  na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.

 

 

 

 

 

 

Brzeg, dnia 23.05.2016 r.

 

G.6821.8.1.2016

 

 

                                                                                                                                    

                                                                

 

                                                                

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

o wszczęciu z wniosku z dnia 9 maja 2016 roku  Teresy Ratuszyńskiej radcy prawnego Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. siedzibą w Konstancinie  Jeziornie, ul. Warszawska 165, 05-220 Konstancin – Jeziorna,  działającej jako pełnomocnik  Eltel Networks Olsztyn S.A. Gutkowo 81D, 11-041 Olsztyn postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania  z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej  w obrębie Michałów, gmina Olszanka, oznaczonej numerami działek nr 64/6 i 64/5  stanowiącej współwłasność Klemensa

Babińskiego w 64/640 częściach, Lesława Babińskiego  w 126/640 częściach, Teresy Bomersbach w 126/640 częściach, Ireny Morzyk w 32/640 częściach, Doroty Kiecak w 32/640 częściach,  Marii Topolnickiej w 64/640 częściach, nieżyjących  Mirosława Babińskiego w 64/640 częściach i Heleny Babińskiej w 132/640 częściach.

 

Postępowanie będzie prowadzone na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 roku,  poz. 1774 ze zm.).

 

 

 

 

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art.,.8 i 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 zawiadomienia podlega ogłoszeniu na tablicy Starostwa Powiatowego w Brzegu  na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.

 

 

 

 

 

 

Brzeg, dnia 23.05.2016 r.

 

G.6821.8.2.2016

 

 

 

             

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

o wszczęciu z wniosku z dnia 9 maja 2016 roku Waldemara Lewandowskiego pełnomocnika Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. siedzibą w Konstancinie  Jeziornie, ul. Warszawska 165, 05-220 Konstancin – Jeziorna,    postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania  z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej  w obrębie Przylesie Dolne, gmina Grodków, oznaczonej numerami działek nr 44/17  stanowiącej współwłasność małżeńską  w Marii Markiewicz w 1/2 części niewydzielonej  ora zmarłego  Edwarda Markiewicz  w 1/2 części niewydzielonej.

 

Postępowanie będzie prowadzone na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 roku,  poz. 1774 ze zm.).

 

 

 

 

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art.,.8 i 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 zawiadomienia podlega ogłoszeniu na tablicy Starostwa Powiatowego w Brzegu  na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.

 

 

 

 

Wydrukuj stronę