Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego Stanisław Kowalczyk serdecznie zaprasza na sesję Rady Powiatu Brzeskiego, która odbędzie się 29 października 2015r. o godz. 10.00 w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.
Tematami sesji będą m.in. : informacja o aktualnej sytuacji BCM, informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, sprawozdanie z działalności Domów Pomocy Społecznej oraz Placówek Opiekuńczo Wychowawczych, a także przyjęcie uchwał w sprawach inwestycyjnych i oświatowych.
Wydrukuj stronę