Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego Stanisław Kowalczyk zaprasza na posiedzenie Rady Powiatu Brzeskiego, które odbędzie się 26 stycznia 2017 r. o godz. 10.00 w Muzeum Piastów Śląskich. W programie sesji przewidziano m.in.: sprawozdanie Starosty Brzeskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 r., sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Brzeskiego za 2016 r., sprawozdanie przewodniczących komisji stałych Rad za 2016 r., remonty i inwestycje w zakresie dróg powiatowych 2016-2017.

Wydrukuj stronę