Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego Stanisław Kowalczyk zaprasza na posiedzenie Rady Powiatu, które odbędzie się 24 listopada o godz. 10.00 w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.
W porządku obrad przewidziano m.in.: informację o przeciwdziałaniu bezrobociu w Powiecie Brzeskim oraz informację o pozyskanych funduszach zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji projektów wdrażanych w latach 2015-2016.

Wydrukuj stronę