Praca dla Młodych”.
 
Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu zaprasza pracodawców oraz osoby bezrobotne
w wieku do 30 roku życia do wzięcia udziału w szkoleniu indywidualnym pod miejsce pracy finansowanym w ramach programu specjalnego „Praca dla Młodych”.

Informujemy, iż pracodawca który zatrudni osobę bezrobotną po ukończeniu szkolenia co najmniej na okres 3 miesięcy otrzyma częściowy zwrot kosztów wynagrodzenia do wysokości 3.500zł.
Programem specjalnym, w pierwszej kolejności, objęte zostaną osoby bezrobotne,
w stosunku do których stosowane dotychczas usługi i instrumenty urzędu (pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, informacja zawodowa, pomoc
w aktywnym poszukiwaniu pracy, szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne i inne) okazały się niewystarczające do powrotu na rynek pracy bądź utrzymania miejsca pracy.
Oferta szkolenia skierowana jest dla osób zamieszkujących gminy wiejskie oraz małe miasta Lewin Brzeski i Grodków.
Zgłoszenia ww. osób przyjmowane są od 8.00 do 15.30
Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Usług Rynku Pracy – Szkolenia, pok. 2, tel. 77/444-13-90 do 92, wew. 159.
Wydrukuj stronę