Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości”
45 – 064 Opole, ul. Damrota 4
 
 
 
 
 
 
PUNKT KONSULTACYJNY
Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości”
zaprasza

przedsiębiorców
oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą,
w tym także osoby bezrobotne, uczące się, rolników
do skorzystania z bezpłatnej usługi informacyjnej,
która świadczona będzie dnia
27.05.2011r. (piątek) w godzinach 10:00 – 14:00
w Lokalnym Punkcie Informacyjnym
o Funduszach Europejskich
 
przy Starostwie Powiatowym w Brzegu
– ul. Wyszyńskiego 23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Działalność gospodarcza:
  • podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej, w tym:
obowiązki podatkowe, zatrudnianie pracowników, finansowanie działalności
i kontrola przedsiębiorstw
  • rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej
 
2. Możliwość uzyskania wsparcia finansowego na realizacjęprojektów w latach 2007-2013 ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i budżetu państwa:
 
  • Charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania
 
3. Możliwości i zasad skorzystania z usług specjalistycznych o charakterze proinnowacyjnym i proeksportowym oraz szkoleniowym.
 
4. Inne informacje, w tym:
 
  • Dane teleadresowe (baza danych) instytucji otoczenia biznesu
zrzeszających przedsiębiorców danej branży
  • Wskazanie instytucji, które posiadają bazy danych zawierające
informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych.
Wydrukuj stronę