Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego Stanisław Kowalczyk

serdecznie zaprasza na sesję Rady Powiatu Brzeskiego, która odbędzie się 31 maja 2016 r.
o godz. 10.00 w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

Tematem sesji będzie m.in.: sprawozdanie finansowe powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2015 rok. Informacje o kontrolach zewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Brzegu w latach 2015-2016.

Wydrukuj stronę