Zapraszamy do wzięcia udziału w V Brzeskim Biegu Niepodległości z Regatta, który odbędzie się 11 listopada 2015 r.  REGULAMIN  V  BRZESKIEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI Z REGATTA – 11 listopada 2015 r. CELE

 • Upamiętnienie 97 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
 • Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
 • Promocja powiatu brzeskiego.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia.

ORGANIZATORZY

 • Starostwo Powiatowe w Brzegu – Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.
 • Brzeskie szkoły ponadgimnazjalne.
 • Klub Turystyki Aktywnej PTTK „ACTIVE”.

WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Dowództwo 1 Pułku Saperów w Brzegu.
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu.
 • Klub Lekkoatletyczny „KOTWICA” w Brzegu.
 • REGATTA Polska.

PATRONAT HONOROWY Starosta Brzeski – Maciej Stefański TERMIN I MIEJSCE:

 1. Bieg odbędzie się w dniu 11 listopada 2015 r. w Brzegu, ul. Rynek – Ratusz.
 2. Bieg odbędzie się po wyznaczonych trasach dla poszczególnych kategorii wiekowych.
 3. Start biegów towarzyszących nastąpi o godz. 12.00, start i meta znajdować się będą w tym samym miejscu.
 4. Start biegu głównego nastąpi o godz. 13.00, start i meta znajdować się będą w tym samym miejscu.
 5. Pomiar czasu prowadzony będzie przez firmę zewnętrzną z wykorzystaniem chipów elektronicznych.
 6. Na czas trwania biegu, ruch kołowy zostanie częściowo wstrzymany.
 7. Sekretariat zawodów mieścić się będzie: w Ratuszu dla dzieci i młodzieży, dla dorosłych w namiocie przy Ratuszu.

UCZESTNICTWO: 1. Uczestnikami V Biegu Niepodległości z REGATTA w kategorii dzieci i młodzieży mogą być uczniowie, którzy zostali zgłoszeni przez opiekunów i posiadają aktualne badania lekarskie lub pisemne oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach, podpisane przez rodzica bądź ustawowego opiekuna. (Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Wszyscy zawodnicy w kategoriach dzieci i młodzieży, muszą posiadać wypełnione i otrzymane od organizatora kartki startowe identyfikujące zawodnika. Brak kartki na mecie, zniszczenie jej w stopniu uniemożliwiającym odczyt lub skreślenia na kartce dyskwalifikuje zawodnika w klasyfikacji indywidualnej. Kartki startowe będą wydawane opiekunom w dniu zawodów. 2. W kategorii OPEN i Nordic Walking zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolnoścido udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). Osoby w wieku do 18 lat muszą posiadać zgodę rodziców i przybyć na zawody z opiekunem (weryfikacja przy zgłoszeniu z dokumentem tożsamości). ZGŁOSZENIA W kategorii dzieci i młodzieży do lat 18 zgłoszenie powinno zawierać zgodę podpisaną przez rodzica bądź ustawowego opiekuna. Zgłoszenia do V Biegu Niepodległości z REGATTA będą przyjmowane w terminie do 6 listopada 2015 r.:

 • faxem nr 77 54 93 306
 • sport@brzeg-powiat.pl
 • osobiście – w biurze Wydziału OKiKF Starostwa Powiatowego ul. Wyszyńskiego 23 pok. nr 16 w godz. 8.00 -15.00

W dniu zawodów od godz. 9:30 do 11.45 w biurze zawodów. W klasyfikacji indywidualnej zawody odbędą się w następujących kategoriach wiekowych i odpowiednio na dystansach:

 • Dzieci rocznik 2006 – 2008 i młodsi /klasy I-III/ – 254m
 • Dzieci rocznik 2005 – 2003    /klasy IV-VI/ – 550m
 • Młodzież rocznik 2002 – 2000 /klasy I-III/ – 805m /1 okrążenie/
 • Młodzież rocznik 1999 – 1996 /klasy I-IV/
  • dziewczęta   805m /1 okrążenie/
  • chłopcy        1 610m /2 okrążenia/
 • Kategoria OPEN (od 16 lat)     (Bieg po pętli 3500 m)
  • kobiety – 7 000 m /2 okrążenia/
  • mężczyźni – 7 000 m /2 okrążenia/
  • kategoria służb mundurowych – 7 000 m /2 okrążenia/
 • Nordic Walking – 3 500 m /1 okrążenie/

NAGRODY

 1. Uczestnicy  biegów szkolnych otrzymają pamiątkową koszulkę.
 2. Pamiątkowy medal otrzyma trzystu Uczestników biegu Open i w Nordic Walking.
 3. W  każdej kategorii wiekowej za miejsca 1-3 zawodnicy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy:

a) w kat. OPEN według podziału na grupy wiekowe :

 • 16 – 29 lat – 30 – 39 lat   – 40 – 49 lat
 • 50 – 59 lat – 60 lat i więcej /kobiety 50 lat i więcej/

b) w kat. NORDIC WALKING według podziału na grupy wiekowe:

 • 16 – 50 lat
 • 51 lat i więcej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nie pobieramy wpisowego.
 2. Opiekę medyczną zapewnia organizator.
 3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 4. Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt na terenie Ratusza.
 5. Nawierzchnia dróg: asfalt – 63% i kostka brukowa – 37 %.
 6. Za zagubione rzeczy poza depozytem organizator nie odpowiada.
 7. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników ponoszą opiekunowie.
 8. W przypadku skrócenia trasy przez zawodnika, zostanie on zdyskwalifikowany.
 9. Dzieci i młodzież mogą startować tylko w jednym biegu.
 10. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo zmian i ostatecznej interpretacji regulaminu.

PROGRAM MINUTOWY Biegu Niepodległości z REGATTA 11 listopada 2015 r.

Weryfikacja

 •  9:30 – 11:45 Dzieci, młodzież,  kategorie OPEN i Nordic Walking
 • 11:30 Uroczyste rozpoczęcie Biegu Niepodległości z REGATTA

Biegi w kategoriach wiekowych.

 • 12:00 Dzieci rocznik 2006 – 2008 i młodsi
 • 12:10 Dzieci rocznik 2005 – 2003
 • 12:20 Młodzież rocznik 2002 – 2000
 • 12:30 Młodzież rocznik 1999 – 1996
 • 13:00 Bieg kategorii OPEN
 • 13:00 Nordic Walking start wspólny z kategorią OPEN w drugiej linii startowej
 • 14.30 Zakończenie Biegu Niepodległości

Dekoracje zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych po każdym biegu. 29183_24420_program

Wydrukuj stronę