Przemoc w rodzinie (zdjęcie poglądowe)

 

W dniach 10 – 11.12.2020 r. odbyła się I Powiatowa Konferencja Przeciw Przemocy w Rodzinie w Powiecie Brzeskim. Zadanie to realizowane było w ramach projektu „Razem STOP PRZEMOCY 2020” finansowanego ze środków MRPiPS Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Organizatorami konferencji byli: Powiat Brzeski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu i Centrum Rozwoju i Wsparcia w Brzegu. Konferencja była bezpłatna i przeprowadzana w formie on – line. Inicjatywa miała na celu analizę zjawiska przemocy i edukację w zakresie aktualnych zasad i przepisów w procedurze Niebieskiej Karty po nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. Konferencja kierowana była w szczególności do  osób, które na co dzień stykają się w swojej pracy ze zjawiskiem przemocy w rodzinie, którzy wielokrotnie uczestniczą w przeprowadzaniu procedury Niebieskiej Karty lub są uczestnikami Zespołów interdyscyplinarnych. Uczestnikami konferencji byli pracownicy wielu instytucji działających na terenie Powiatu Brzeskiego, min. pracownicy socjalni Ośrodków Pomocy Społecznej, pedagodzy i nauczyciele szkół, funkcjonariusze Policji, pracownicy Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych. Prelegentami konferencji byli uznani specjaliści i superwizorzy do spraw przeciwdziałania przemocy oraz psychologowie. Tematyka wykładów dotyczyła m.in. pracy z dzieckiem, które doświadczało przemocy, form pomocy osobom doświadczającym przemocy, jak i osobom stosującym przemoc. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się wykład dotyczący roli „pomagacza”, który wygłosiła mgr Renata Durda – redaktorka czasopisma „Niebieska Linia” oraz kierowniczka Pogotowia dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”. W konferencji udział wzięło 116 uczestników.

 

 

Wydrukuj stronę