W ramach projektu „Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku Pracy” uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy (Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grodkowie ) odwiedzili Starostwo Powiatowe.

Grupą opiekowała się Jolanta Zgórecka. Uczniowie zapoznali się z pracą i zadaniami poszczególnych wydziałów, mieli również okazję opowiedzieć o sobie i swoich zawodowych marzeniach. Spotkanie zakończyło się w sali konferencyjnej starostwa, gdzie uczniowie spotkali mieszkańca swojej gminy Wicestarostę Powiatu Brzeskiego  Ryszarda Jończyka  oraz Naczelnika Wydziału Promocji Brygidę Jakubowicz. Ze względu na fatalną pogodę odwołano w tym dniu zwiedzanie Zamku Piastów Śląskich i brzeskiego Ratusza. Wycieczka będzie kontynuowana, a Naczelnik Wydziału Promocji zadeklarowała, że osobiście oprowadzi młodzież i opowie o brzeskich zabytkach.
           Na zakończenie każdy uczestnik programu otrzymał upominki związane z promocją powiatu oraz słodkie niespodzianki.

Wydział Promocji Starostwa Powiatowego
w Brzegu

Wydrukuj stronę