Dziś w brzeskim Ratuszu odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego. Gości przywitała Przewodnicząca Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego Cecylia Gonet oraz Przewodniczący brzeskiego oddziału NSZZ „Solidarność” w Brzegu Kazimierz Kozłowski. Uroczystość była okazją do uhonorowania ośmiu zasłużonych członków „Solidarności” Regionu Śląska Opolskiego pamiątkowymi medalami nadanymi przez XXVII Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego. Podziękowania za aktywną działalność w okresie stanu wojennego złożyli wszystkim internowanym obecni na spotkaniu Starosta Powiatu Brzeskiego Jacek Monkiewicz oraz Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. To właśnie dzięki odwadze, niezłomności i dążeniu działaczy „Solidarności” do upragnionej wolnej Polski możemy się dzisiaj cieszyć wolnością, demokracją i swobodą.

Wydrukuj stronę