certyfikat

 

Takim słowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie podsumował działania naszego powiatu za udział w projekcie „Doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego”, organizowanym przez  Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach realizacji projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”- II etap, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym zadaniem projektowym było przeprowadzenie diagnozy potrzeb oraz opracowanie harmonogramu działań rozwojowych  na kolejne lata. Nasz samorząd postanowił skupić się w swych działaniach na zbudowaniu efektywnych relacji pomiędzy organem prowadzącym a dyrektorami szkół i  placówek, służących wzmocnieniu kompetencji dyrektorów w zakresie zarzadzania zmianą oraz przywództwa edukacyjnego. Zaplanowaliśmy szereg działań wspierających dyrektorów, a część z nich jest już w trakcie realizacji, np. Kurs Wartościowego Zarzadzania.

Nasz Powiat reprezentowali:

Ewa Smolińska – wicestarosta, Anetta Zych-Rzepecka – naczelnik WO, Alina Grochalska – z-ca naczelnika WO oraz dyrektorzy: Małgorzata Mianowany Małecka –ZSE i Leszek Lipiński – II LO.

 

 

Wydrukuj stronę