Podczas Sesji Rady Powiatu Brzeskiego, która odbyła się 26 stycznia w Muzeum Piastów Śląskich Starosta Maciej Stefański oraz Przewodniczący Rady Stanisław Kowalczyk wręczyli medal „Zasłużony dla Powiatu Brzeskiego” Wiesławowi Chmielewskiemu – Prezesowi Zarządu Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Brzegu. Wiesław Chmielewski został odznaczony za wzorową postawę życiową, działalność na rzecz ochrony przyrody oraz inicjowanie działań na rzecz środowiska przyrodniczego.

W trakcie czwartkowego posiedzenia Rady Powiatu Brzeskiego Starosta oraz Przewodniczący Rady złożyli również gratulacje Zbigniewowi Kłaczkowi – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy. Jednostka, którą kieruje, otrzymała od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaszczytne wyróżnienie za uzyskanie w 2016 roku wysokiej skuteczności działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób bezrobotnych w województwie opolskim.

K.Ł.

Wydrukuj stronę