Brzeg, dnia 21 .01. 2021 r.

G.6840.1.2.2020

 

Działając zgodnie z treścią § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybów przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

 

Starosta Brzeski informuje,

o wyniku przeprowadzonego w dniu 14.01.2021 r.  w Brzegu przy ul. Robotniczej 12,  I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Lipowej, gmina Grodków, stanowiącej własność Skarbu Państwa

  1. Opis nieruchomości :

– zabudowana działka Nr  312 o pow. 0,3900 ha , ark. m.1, położona w miejscowości Lipowa 26a, gmina Grodków, KW OP1N/00067953/6.

 

  1. Do przetargu dopuszczono – 1 – zgłaszających się,

 

  1. Nie dopuszczono do udziału w przetargu – 0 –  zgłaszających się,

 

  1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła : 96 000 zł

 

  1. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła : 96 960 zł

 

  1. Nabywcą nieruchomości zostali Państwo Szymon i Renata Grębowiec.

Niniejszą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń  Starostwa Powiatowego w Brzegu  na okres 7 dni tj. od dnia 21.01.2021 r.  do dnia 27.01.2021 r.  oraz zamieszcza na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiat Brzeski – Starostwo Powiatowe w BrzeguDOKUMENTY BIP (brzeg-powiat.pl)

 

 

 

Wydrukuj stronę