PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2013 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wyniki konkursu znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej:

http://home/create9/domains/brzeg-powiat.pl/public_html.brzeski.opolski.sisco.info/?id=1976

Wydrukuj stronę