OR.524.61.2020                                                                     Brzeg, dnia 12.11.2020 r.

 

Ogłoszenie o wyborze ofert

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w zakresie prowadzenia punktów: nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej na terenie powiatu brzeskiego w 2021r. 

 

Wybraną organizacją pozarządową w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczonego w Brzegu zostało:

 

Stowarzyszenie Sursum Corda

  1. Lwowska 11

33-300 Nowy Sącz

KRS 0000020382

 

Wybraną organizacją pozarządową w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej w Lewinie Brzeskim została:

 

Fundacja Badań nad Prawem

  1. Młodnickiego 22/7

50-305 Wrocław

KRS 0000245814

 

Na realizację zadania na jeden punkt przeznacza się środki publiczne w wysokości:

64 020,00 zł (w tym na zadania z zakresu edukacji prawnej w wysokości: 3 960,00 zł).

 

Wydrukuj stronę