Brzeg, dnia 11.03.2020 r.

 

Ogłoszenie o wyborze ofert

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2020 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020 oraz z 2020 r. poz. 284) w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

kwota przyznanej dotacji 25.000 zł.

 

Zbiorcze zestawienie oferentów, którzy otrzymali dofinansowanie realizacji zadania zgłoszonego do konkursu:

 

Lp. Nazwa i adres oferenta Zadanie zgłoszone do konkursu Przyznana kwota dotacji [zł]
1. Stowarzyszenie Miłośników Turystyki w Drodze z siedzibą

w Skorogoszczy

ul. Zamkowa 6

49-345 Skorogoszcz

Zajęcia rekreacyjne

na basenie i na sali gimnastycznej

3.828
2.

 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło nr 2 w Brzegu

ul. Jagiełły23

49-300 Brzeg

Seniorzy z wigorem 5.000
3. Stowarzyszenie „Nasze Osiedla”

ul. Kosynierów 7/1

49-200 Grodków

Gram na boisku

a nie na tablecie II

3.172
4. Klub Sportowy „Masters Brzeg”

ul. Piastowska 23/2

49-300 Brzeg

Turnieje Piłkarskie

z Masters Brzeg

3.000
5. UKS Szkolna Akademia Piłkarska

ul. Poprzeczna 16

49-300 Brzeg

Aktywna mama – kontynuacja 5.000
6. Ludowy Zespół Sportowy

KS Starowice Dolne

Starowice Dolne 36

49-200 Grodków

Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez organizację treningów oraz turniejów piłki nożnej dla dzieci

i młodzieży

5.000

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

(−)

Jacek Monkiewicz

Wydrukuj stronę