Brzeg, dnia 21.03.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze ofert

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2017 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817, 1948 oraz z 2017 r. poz. 60) w zakresie

 

turystyki oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu

 

kwota przyznanej dotacji 31.879 zł.

 

Zbiorcze zestawienie oferentów, którzy otrzymali dofinansowanie realizacji zadania zgłoszonego do konkursu:

 

Lp. Nazwa i adres oferenta Zadanie zgłoszone do konkursu Przyznana kwota dotacji [zł]
1.

 

Stowarzyszenie Nasze Osiedla

ul. Kosynierów 7/1

49-200 Grodków

Piknik rodzinny – gram

z dzieckiem – daję przykład II

3.250
2. Stowarzyszenie Miłośników Turystyki w Drodze

z siedzibą w Skorogoszczy

ul. Zamkowa 6

49-345 Skorogoszcz

Doskonalenie nauki pływania i ćwiczenia

w wodzie mające na celu promowanie zdrowego stylu życia

3.789
3. Brzeskie Stowarzyszenie

Chorych na SM

ul. 1 Maja 2

49-300 Brzeg

Żyj aktywnie – to ważne 4.880
4. Fundacja „Uskrzydleni”

ul. Rynek 17/9

49-300 Brzeg

Surwiwalowe wakacje 4.960
5.

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział Ziemi Brzeskiej

ul. Rynek 4

49-300 Brzeg

Aktywnie na ścieżkach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego 5.000
6. UKS Szkolna Akademia Piłkarska

ul. Poprzeczna 16

49-300 Brzeg

Aktywna mama 5.000
7. Uczniowski Klub Sportowy

Academy of Soccer

EUROTALENT 2010 BRZEG

ul. Sportowa 1

49-300 Brzeg

Uliczna Piłka Nożna

dla dzieci

5.000

 

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

(—)

MACIEJ STEFAŃSKI

 

Wydrukuj stronę