Brzeg, dnia 11.12.2018r.

Ogłoszenie o wyborze ofert

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019r. w punktach:

– w Brzegu i Lewinie Brzeskim

Zastosowano art.11 ust.2b ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej , nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017r. poz.2030 oraz z 2018r. poz.1467) i obydwa punkty przeznacza się na nieodpłatną pomoc prawną.

wybrana organizacja pozarządowa – Fundacja Badań nad Prawem, ul. Młodnickiego 22/7, 50-305 Wrocław 6

Na realizację zadania na jeden punkt przeznacza się środki publiczne w wysokości: 60 060,00 zł oraz na zadania z zakresu edukacji prawnej w wysokości: 3 960,00 zł .

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

(−)

Jacek Monkiewicz

 

 

 

 

 

 

Wydrukuj stronę