Brzeg, dnia 22.03.2016 r.

Ogłoszenie o wyborze ofert

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2016 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239) w zakresie

 

kultury poprzez organizację imprez lub wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców powiatu

 

kwota przyznanej dotacji 22.950 zł.

 

Zbiorcze zestawienie oferentów, którzy otrzymali dofinansowanie realizacji zadania zgłoszonego do konkursu:

 

Lp. Nazwa i adres oferenta Zadanie zgłoszone do konkursu Przyznana kwota dotacji [zł]
1.

 

Brzeskie Stowarzyszenie

Chorych na SM

ul. 1 Maja 2

49-300 Brzeg

IX Wojewódzki Festiwal Piosenki Religijnej Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Tu” 3.700,00
2. Towarzystwo Rozwoju Lokalnego „Zielony Most”

ul. Zamkowa 8

49-345 Skorogoszcz

Europejskie Dni Dziedzictwa-

Skorogoszcz 2016

4.300,00
3. Towarzystwo Miłośników Lwowa

i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Brzegu

Rynek-Ratusz skr.poczt.14

49-300 Brzeg

XXVII Konkurs Recytatorski Poezji Lwowskiej i Kresowej

im. Mariana Hemara

1.200,00
4. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectwa Czeska Wieś „SOBÓTKA”

Czeska Wieś 85

49-332 Olszanka

Szerzenie kultury wśród mieszkańców Czeskiej Wsi 650,00
5.

 

Stowarzyszenie Rozwoju Odnowy

i Promocji Wsi Żłobizna „Wilijki”

Żłobizna ul. Konwaliowa 9

49-305 Brzeg

UWAGA!!! Kulturą można się zarazić!!! Podpatrujemy Europejską Stolicę Kultury Wrocław 2016 4.600,00
6. Towarzystwo Muzyczne MEDIUS

ul. L. Rydygiera 15/58

01-793 Warszawa

2. Festiwal Piastów Śląskich w powiecie brzeskim 5.000,00
7. Klub Integracji Twórczych Stowarzyszenie Żywych Poetów

Rynek-Ratusz Galeria BCK

49-300 Brzeg

Realizacja 18. Konfrontacji Literackich „SYFON” 3.500,00

 

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

(—)

MACIEJ STEFAŃSKI

 

Wydrukuj stronę