Brzeg, dnia 26.02.2020 r.

 

Ogłoszenie o wyborze ofert

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2019 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020 oraz z 2020 r. poz. 284) w zakresie  kultury

 

kwota przyznanej dotacji 35.000 zł.

 

Zbiorcze zestawienie oferentów, którzy otrzymali dofinansowanie realizacji zadania zgłoszonego do konkursu:

Lp. Nazwa i adres oferenta Zadanie zgłoszone do konkursu Przyznana kwota dotacji [zł]
1. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło nr 2 w Brzegu

ul. Jagiełły23

49-300 Brzeg

Muzyko-granie-branie

i -dawanie

4.500
2.

 

Stowarzyszenie „Nasze Osiedla”

ul. Kosynierów 7/1

49-200 Grodków

Noc Świętojańska z piosenką poetycką 4.000
3. Fundacja „Tango-Si”

ul. Wrocławska 4/5

49-300 Brzeg

Festiwal Tanga Argentyńskiego

 

5.000
4. Stowarzyszenie Musica Aeterna

ul. Krucza 8/12

44-100 Gliwice

13 Festiwal Piastów Śląskich 3.100
5. Klub Integracji Twórczych „Stowarzyszenie Żywych Poetów”

ul. Jana Pawła II 5

49-300 Brzeg

22. Konfrontacje Literackie „Syfon”. Brzeg 2020 5.000
6. Brzeskie Stowarzyszenie

Chorych na SM

ul. 1 Maja 2

49-300 Brzeg

XIII Festiwal Piosenki Osób

z Niepełnosprawnością „JESTEŚMY TU”

4.500
7. Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego

ul. Armii Krajowej 10/12

45-071 Opole

Festiwal Piosenki Harcerskiej, Zuchowej

i Bajkowej

4.000
8. Stowarzyszenie „Misja  Integracja” w Chróścinie

Chróścina 21

49-345 Skorogoszcz

Piknik Kresowy 4.900

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

(−)

Jacek Monkiewicz

Wydrukuj stronę