Brzeg, dnia 21.03.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze ofert

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2017 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817, 1948 oraz z 2017 r. poz. 60) w zakresie

 

kultury poprzez organizację imprez lub wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców powiatu

 

kwota przyznanej dotacji 23.820 zł.

 

Zbiorcze zestawienie oferentów, którzy otrzymali dofinansowanie realizacji zadania zgłoszonego do konkursu:

 

Lp. Nazwa i adres oferenta Zadanie zgłoszone do konkursu Przyznana kwota dotacji [zł]
1.

 

Towarzystwo im. Ferenca Liszta

Plac Tadeusza Kościuszki 10

50-028 Wrocław

Cykl koncertowy WIECZORY LISZTOWSKIE w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu 5.000
2. Stowarzyszenie Wspierające Państwową Szkołę Muzyczną I st.

im. J. Elsnera w Brzegu

ul. Piastowska 18

49-300 Brzeg

Koncert „Młoda Muzyka Powiatu Brzeskiego” 4.900
3. Brzeskie Stowarzyszenie

Chorych na SM

ul. 1 Maja 2

49-300 Brzeg

X Wojewódzki Festiwal Piosenki Religijnej Osób Niepełnosprawnych „JESTEŚMY TU” 4.220
4. Towarzystwo Miłośników Lwowa

i Kresów Południowo-Wschodnich

Oddział w Brzegu

Rynek-Ratusz, skr. Poczt.14

49-300 Brzeg

XXVIII Konkurs Recytatorski Poezji Lwowskiej i Kresowej

im. Mariana Hemara

1.200
5.

 

Stowarzyszenie Rozwoju Odnowy

i Promocji Wsi Żłobizna „Wilijki”

Żłobizna ul. Konwaliowa 9

49-300 Brzeg

„Muzyka łagodzi obyczaje”- cykl imprez muzycznych nad stawem w Żłobiźnie 4.300
6. Stowarzyszenie Przyjaznych Brzezinie „Kamień”

Brzezina 65

49-300 Brzeg

Jarmark Bożonarodzeniowy w Brzezinie 4.200

 

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

(—)

MACIEJ STEFAŃSKI

 

 

Wydrukuj stronę