G.6845.2.91.2017

Zarząd Powiatu  Brzeskiego informuje,

że    na   tablicach   ogłoszeń   Starostwa   Powiatowego   w   Brzegu   ul. Robotnicza nr 12 i nr 20 został wywieszony wykaz nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonych do wynajęcia. Wykaz został ponadto opublikowany na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.

Wykaz dot. działki zabudowanej nr  514 o pow. 0,0787 ha, położonej przy ul. Jana Pawła II 27 w  Brzegu, ark.m.8, obręb Centrum, KW OP1B/00018037/9.
Tryb wyłonienia najemcy: przetarg ustny nieograniczony
Informacja telefoniczna: (077) 44 47 916

Wykaz

Wydrukuj stronę