Brzeg, dnia 23.11.2016 r.

G.6840.2. 9 . 2016

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonej do zbycia

I. Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana położona przy ul. Krakowskiej 31J w Grodkowie, stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 778/21 o pow. 0,3458 ha, ark. mapy 7, dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą KW – OP1N/00064248/0.

Nieruchomość położona jest na południowy-wschód od centralnej części miasta Grodków w otoczeniu gruntów o funkcji mieszkaniowej oraz oświaty. Na wschód od ul.Krakowskiej. Teren nie jest ogrodzony, utwardzony częściowo płytkami betonowymi i kostką kamienną w pozostałej niezabudowanej części tereny zieleni. Kształt działki jest regularny, ma zapewniony dostęp do drogi publicznej – ulicy Krakowskiej, pośrednio drogami wewnętrznymi. Na terenie nieruchomości znajdują się miejsca parkingowe Teren uzbrojony jest w prąd, wodę, kanalizację.

Na działce posadowiony jest budynek składający się z kilku części, zabudowa w kształcie litery „T”. Możliwości inwestycyjne przeciętne (brak możliwości lokalizacji dodatkowych większych obiektów). Budynek dwiema fasadami posadowiony na granicy działki.

Powierzchnia zabudowy budynków – 1 143m2 , pow. użytkowa budynków- 1265,90 m2 .

Budynek główny (1A) wzniesiony ok. roku 1900 jest częściowo podpiwniczony, posiada trzy kondygnacje nadziemne, w jego obrębie znajdują się: kotłownia, kuchnia, magazyn spożywczy, mieszkania lokatorskie, pomieszczenia socjalno- gospodarcze. Do budynku od strony wschodniej jest dobudowany komin dymny odprowadzający spaliny z kotłowni głównej, w której znajduje się kocioł węglowy. Ostatnia kondygnacja stanowi strych, na którym mieści się duży zbiornik awaryjny na wodę. Dach czterospadowy konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczną. Ściany murowane z cegły pełnej. Klatka schodowa murowana cegłą pełną na belkach stalowych. Stan techniczny budynku zły. Okna stare drewniane, częściowo okratowane. Główne drzwi zewnętrzne na parterze drewniane, jednoskrzydłowe. Drzwi wewnętrzne drewniane. Schody betonowe z balustradą stalową. Ogrzewanie centralne z własnej kotłowni, ponadto jest instalacja elektryczna, wodna i kanalizacyjna. Na podłogach deski drewniane, glazura, płytki kamienne. Funkcjonalność budynku pogorszona – niska, ze względu na złożoność funkcji i konieczność adaptacji. Stan techniczny i funkcjonalny budynku i instalacji – do kapitalnego remontu.

Do budynku głównego od strony wschodniej przylega budynek jednopiętrowy o stropodachu drewnianym dwuspadowym krytym papą (1B), w którego obrębie znajduje się: dawna pralnia, suszarnia, pomieszczenia piekarni oraz 2 lokale mieszkanie – obecnie wolne . Schody drewniane. Część zabudowań wzniesiona w okresie przedwojennym ok. roku 1900. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej (murowany z cegły pełnej), prawdopodobnie na fundamentach ceglanych, częściowo podpiwniczony. Okna stare drewniane, częściowo okratowane. Główne drzwi zewnętrzne na parterze drewniane dwuskrzydłowe. Drzwi wewnętrzne drewniane. Schody drewniane. Ogrzewanie centralne z własnej kotłowni, ponadto instalacja elektryczna, wodna i kanalizacyjna. Na podłogach deski drewniane, glazura, posadzka betonowa oraz panele podłogowe. Funkcjonalność budynku pogorszona – niska, ze względu na złożoność funkcji i konieczność adaptacji. Wejście do lokalu mieszkalnego z klatki schodowej budynku 1A. Stan techniczny i funkcjonalny budynku i instalacji – do kapitalnego remontu.

Do budynku głównego od strony zachodniej przylega budynek usługowy- jednopiętrowy z płaskim stropodachem żelbetowym krytym papą (1C). W jego obrębie znajdują się pomieszczenia biurowe, sale dydaktyczne, sala gimnastyczna, rehabilitacyjna, biblioteka oraz dawna stołówka. Część zabudowań wzniesiona w okresie powojennym. Budynek częściowo podpiwniczony. Stan techniczny budynku średni. W części biurowej okna nowe drewniane, częściowo okratowane, w części południowej stare drewniane. Główne drzwi zewnętrzne na parterze drewniane. Drzwi wewnętrzne drewniane oraz płytowe. Schody betonowe. Ogrzewanie centralne z własnej kotłowni, ponadto instalacja elektryczna, wodna i kanalizacyjna. Na podłogach w części biurowej glazura oraz panele podłogowe, w części sportowej parkiet, w bibliotece wykładzina pcv, w salach dydaktycznych lastriko. Funkcjonalność budynku pogorszona- niska, ze względu na złożoność funkcji i konieczność adaptacji. Stan techniczny i funkcjonalny budynku i instalacji od dobrego w części biurowej do pogorszonego, szczególnie sala gimnastyczna i biblioteka do remontu.

II. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Grodkowa i wsi Tarnów Grodkowski zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Grodkowie nr XXX/219/98 z dnia 18 luty 1998r. (opublikowaną w Dz.Urz.Woj.Op. z dnia 18 maja 1998r. Nr 13, poz.64) – teren obejmujący działkę Nr 778/21 w Grodkowie, posiada zgodę na przeznaczenie na cele nierolne i nieleśne, oznaczony jest symbolem C17 UO, ZP, US – istniejący, adaptowany – specjalny obiekt szkolno – wychowawczy. Z uwagi na projektowaną ulicę zbiorczą obowiązuje zakaz trwałego zainwestowania północno-zachodniej części działki. Projektowane boisko w północnej części działki zakładu.

III. Sposób zagospodarowania : zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

IV. Termin zagospodarowania : nie ustalono.

V. Informacja o sprzedaży:

Sprzedaż nastąpi w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

VI. Cena nieruchomości :

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 500 000,00 zł

Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT(stawka zw), na podstawie art.43 ust.1 pkt.2, ust.2 oraz art.29 ust.5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz.535 ze zm.)

 

 

 

 

Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu na okres 21 dni tj. od dnia 23.11. 2016r. do dnia 14.12.2016 r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia udziału w nieruchomości stanowiącego własność Powiatu Brzeskiego , w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 23.11.2016r. do dnia 4.01.2017 roku. Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej . Ponadto wykaz publikuje się na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info w wyżej wymienionych terminach.

Wydrukuj stronę