Wytyczając kierunki zadań publicznych dla organizacji pozarządowych Zarząd Powiatu Brzeskiego szczególnie wyróżnia te oferty, które kierowane są do środowiska osób niepełnosprawnych.

 

Stąd pełna akceptacja wniosku złożonego przez Polski Czerwony Krzyż oddział w Brzegu na zrealizowanie Spartakiady „Na zdrowie” dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu. Spartakiada odbyła się 26 października 2013 roku, a brało w niej udział ok. 90 uczniów. Imprezę uroczyście otworzył prezes PCK Walerian Twardzik, dyrektor PCK Wioletta Wrębiak – Zięba, dyrektor ZSS Grażyna Piaskowska oraz członkowie zarządu w/w organizacji.

Szczególną rolę mieli wolontariusze (uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z Brzegu), którzy czuwali nad sprawnym przeprowadzeniem konkursowych konkurencji. Celem konkursu była praktyczna nauka zachowań prozdrowotnych oraz krzewienie poprzez zabawę zasad zdrowego trybu życia (aktywności fizycznej, higieny osobistej i zagadnień pierwszej pomocy). Konkurencji było wiele. Dzieci zaprezentowały umiejętności sportowe (rzut do kosza, tor przeszkód), musiały rozpoznawać przedmioty, ułożyć prawidłowo piramidę żywieniową, ułożyć z obrazków listę zakupów. Konkurencje bardzo starannie dopasowano do poziomu intelektualnego dzieci. Uczestnictwo wolontariuszy zgodnie z zasadą PCK zapewniło integrację osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi.

 

Do tej pory PCK przeprowadziło Spartakiady „Na zdrowie” wśród dzieci pełnosprawnych. Po raz pierwszy taką spartakiadę dla dzieci niepełnosprawnych przeprowadziło PCK w Opolu. Brzeg jest drugim miastem, gdzie podjęto się tej formy zajęć z dziećmi o niepełnej sprawności. Już przeprowadzenie spartakiady wśród tak dużej grupy uczniów pełnosprawnych jest bardzo trudne, tym bardziej było to skomplikowane wśród dzieci i młodzieży Zespołu Szkół Specjalnych. Zaangażowanie wielu osób: dyrekcji, nauczycieli, wolontariuszy i członków PCK przyniosło dobre efekty. Dzieci miały mnóstwo zabawy. Oprócz słodyczy otrzymały też nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu Brzeskiego.

Brygida Jakubowicz

Wydrukuj stronę