Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański wraz z przedstawicielami Zakładu Karnego w Brzegu

W środę (19 kwietnia) Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański gościł przedstawicieli Zakładu Karnego w Brzegu, w tym Dyrektora ZK mjr. Zbigniewa Guzaka. Spotkanie poświęcone było kontynuowaniu współpracy dotyczącej bezpłatnego zatrudnienia skazanych.
Pierwsze osoby odbywające karę pozbawienia wolności za tzw. lżejsze przestępstwa zostały nieodpłatnie zatrudnione przez brzeskie starostwo już w lipcu 2015 roku. Wykonywały one prace porządkowe (remontowe i konserwatorskie, drobne naprawy itp.) w jednostkach powiatowych. Już wkrótce do podobny zadań skierowana zostanie kolejna grupa skazanych.
Specjaliści od lat zaznaczają, że praca jest najlepszą formą resocjalizacji, a spora grupa więźniów dopiero za murami więzienia odkrywa jej wartość. Współpraca Starostwa Powiatowego w Brzegu z Zakładem Karnym daje zatem wymierne korzyści obu jednostkom.

Wydrukuj stronę