Polityka senioralna, piecza zastępcza, uzależnienia oraz przemoc w rodzinie – to główne aspekty szykowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019 – 2030. Szczegółowy dokument opracuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy wsparciu gmin powiatu brzeskiego.

Jak informuje dyrekcja PCPR-u, lokalne samorządy w najbliższym czasie określą kierunki działań oraz możliwości rozwiązywania problemów społecznych. Zebranie wszystkich niezbędnych informacji pomoże później do przygotowania szczegółowych programów na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, a także tych dotkniętych przemocą w rodzinie.

– Na bazie informacji przekazywanych przez nasze gminy wiemy o najważniejszych bolączkach danego regionu – mówi Aleksander Podgórny, szef Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu. – O wszystkich problemach zostaliśmy poinformowani wcześniej, dziś mamy już wstępne ramy naszej strategii, którą w tym tygodniu wyślemy do ośrodków pomocy społecznej, do stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz spraw społecznych. Jak tylko otrzymamy wszystkie niezbędne opinie, to opracujemy główne kierunki naszych działań i strategię będziemy powoli wprowadzać w życie.

Jednym z największych wyzwań dla powiatu jest problem starzenia się społeczeństwa, bo zdaniem pracowników brzeskiego PCPR-u będzie nadal postępować. Od lat ten region województwa zmaga się również z brakiem rodzin zastępczych.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych będzie gotowa za kilka tygodni.

Wydrukuj stronę