Spotkanie z Wiceministrem Bartoszem Marczukiem

W budynku brzeskiego starostwa przy ul. Wyszyńskiego 23 odbyło się 12 lipca spotkanie poświęcone budowie systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Udział wzięli w nim: Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosz Marczuk, Wicewojewoda Opolski Violetta Porowska, Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Robert Bryk, Dyrektor Oddziału Opolskiego PFRON Łukasz Żmuda i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu Aleksander Podgórny.
„Od 2020 roku będziemy mieć dodatkowe 2 mld złotych na wparcie osób niepełnosprawnych – zaznaczał wiceminister Bartosz Marczuk. Chcemy budować system horyzontalny i racjonalny, który będzie na lata. Ma on odpowiadać na potrzeby osób niepełnosprawnych. Bardzo ważne jest słuchanie tej grupy ludzi, bo mają oni wiele do powiedzenia”.
„Potrzeby osób niepełnosprawnych są bardzo duże – mówił podczas spotkania Dyrektor PCPR w Brzegu Aleksander Podgórny. To kwestia dotarcia do lekarza specjalisty i rehabilitacji, na którą bardzo długo się czeka. To także problem barier architektonicznych w miejscach, w których mieszkają osoby niepełnosprawne i budynkach użyteczności publicznej. Ponadto problem stanowi zaopatrzenie w sprzęt leczniczy i rehabilitacyjny”.
Podczas spotkania, przygotowanego przez opolski PFRON, zaprezentowane zostały m.in. założenia Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Programu Dostępność+ oraz Rehabilitacji osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w ramach NFZ. Zaproszeni goście odpowiadali również na pytania mieszkańców powiatu brzeskiego.

Wydrukuj stronę