Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Brzeskiego

 

Na dzisiejszej (25.06) sesji Rady Powiatu Brzeskiego zdecydowaną większością głosów Zarząd Powiatu Brzeskiego na czele ze starostą Jackiem Monkiewiczem otrzymał wotum zaufania. Radni udzielili również absolutorium i pozytywnie ocenili wykonanie budżetu za rok 2019. Starosta serdecznie podziękował zarządowi, radzie, skarbnikowi oraz wszystkim naczelnikom, kierownikom i pracownikom starostwa, dyrektorom i pracownikom jednostek powiatu brzeskiego za ich wkład i zaangażowanie w pracę na rzecz naszego powiatu.

 

Wydrukuj stronę