Grupa uczniów biorących udział w konkursie

Każda okazja do tego, aby zachęcić młodzież do nauki i zgłębiania własnych zainteresowań jest dobra. Z punktu widzenia historii są nimi ważne rocznice – rocznice wydarzeń, które miały niebagatelny wpływ na losy świata.
Tematyka konkursu „Powstanie nowożytnego świata – Europa i świat od końca XV do XVII wieku”, który odbył się 25 kwietnia 2017 roku w Auli I LO w Brzegu, dotyczyła historii Starego Kontynentu w okresie wielkich odkryć geograficznych i reformacji oraz ich wpływu na życie ludzi europejskich państw i kolonizowanych terenów.
Podstawowym celem przedsięwzięcia było zainteresowanie młodzieży gimnazjalnej historią nowożytnego świata w 525. rocznicę odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba i 500. rocznicę wystąpienia Marcina Lutra. Oba te wydarzenia doprowadziły do gigantycznych zmian, których skutki odczuwamy do dziś. Ważnym było również, aby młodzież, która weźmie w konkursie udział, sama zdobywała historyczną wiedzę z różnych źródeł informacji, a także sama kształtowała i wyrabiała swoje poglądy na różne kwestie związane z historią Starego Kontynentu i tzw. Nowego Świata. Organizatorem turnieju był nauczyciel historii w I LO w Brzegu Pan wicedyrektor Wojciech Wolak.
Honorowy patronat nad imprezą objął Starosta Powiatu Brzeskiego Pan Maciej Stefański.
Zadania konkursowe, różnorodne w swej formie, sprawdzały m.in. umiejętności analizy materiałów ikonograficznych i źródłowych. Na rozwiązanie testu uczestnicy mieli 90 minut – „walczyli” uczniowie m.in. z Brzegu i Grodkowa.
A oto indywidualne wyniki zmagań z początkiem dziejów nowożytnych:

  • I miejsce: Kajetan Kowal z Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Józefa Elsnera w Grodkowie,
  • II miejsce: Ewa Michalska z Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Józefa Elsnera w Grodkowie,
  • III miejsce: Piotr Rosiński z Publicznego Gimnazjum nr 4 w Brzegu.

Pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej po raz pierwszy zdobyła drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Józefa Elsnera w Grodkowie.

W tym roku cenne nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, Radę Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu i Samorząd Uczniowski I LO w Brzegu. Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji zmagań organizator składa Paniom z Wydziału Promocji i Rozwoju brzeskiego starostwa. Autorem prezentowanych zdjęć jest Pan Michał Szkudlarek.
Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom dziękujemy za przybycie oraz trud włożony w przygotowanie się do zmagań i liczymy na wizytę za rok – na dziewiątą już edycję konkursu w naszej placówce.

Aleksandra Nowak

Wydrukuj stronę