I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu najbardziej wiarygodną szkołą

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Brzegu w 2016 roku zostało wyróżnione kategorią WIARYGODNA SZKOŁA.

Kategoria Wiarygodna Szkoła  promuje  wiarygodne  i solidne  polskie szkoły, które reprezentują właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewniają bezpieczeństwo swoim uczniom. Znakiem uczestnictwa w Programie jest przyznawany Certyfikat Wiarygodności, który jest dowodem spełnienia powyższych kryteriów i potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania szkoły.

Program ma charakter ogólnopolski, natomiast został opracowany z podziałem  na poszczególne powiaty.  I LO jest jedyną szkołą w powiecie brzeskim wyróżnioną drugi rok z rzędu w rankingu najlepszych szkół w Polsce.

Program WIARYGODNA SZKOŁA dedykowany jest szkołom, które przede wszystkim osiągają wysoki wskaźnik EWD (Edukacyjnej Wartości Dodanej). Jest to wskaźnik opracowywany przy współpracy z Ministerstwem Edukacji przez Instytut Badań Edukacyjnych. Wskaźnik ten dotyczy porównania wyników maturalnych z egzaminami gimnazjalnymi. W ten sposób wykazuje się, jaką efektywność/postęp dany uczeń wykonał w szkole. Punktowana jest także ciekawa i innowacyjna baza oraz wszelkiego rodzaju działania prowadzone przez szkołę w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa.

Na uwagę zasługuje również fakt, że I Liceum Ogólnokształcące pojawia się także w rankingu Perspektyw, a certyfikat Brązowej Tarczy jest kolejnym wyróżnieniem obok Certyfikatu Wiarygodności.

Sukces I LO  jest efektem wytężonej i systematycznej pracy całej społeczności szkolnej oraz  innowacyjnych metod nauczania.

Wydrukuj stronę