Polski lad

 

Ponad 16 mln złotych – tyle wyniesie suma rządowego wsparcia na realizację strategicznych zadań dla naszego samorządu. Dziś ogłoszono wyniki pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji w gminach, miastach i powiatach. Otrzymaliśmy dotację na przebudowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz gruntowną modernizację ulicy Wrocławskiej.

ZOL na generalny remont czeka już kilkanaście lat. Teraz dzięki wsparciu w ramach Polskiego Ładu uda się cały budynek poddać gruntownej modernizacji. Oprócz modernizacji obiektu placówka zyska m.in. zewnętrzną windę hydrauliczną. W ramach zadania przewidziano również zagospodarowanie terenu wokół budynku – powstaną ciągi piesze, drogi dojazdowe oraz nowe miejsca parkingowe. Przewidywana wartość zadania to 5,5 mln złotych. Dofinansowanie w ramach rządowego wsparcia wyniesie 85%. Dodajmy, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ZOL zostanie poddany modernizacji.

Przebudowa ulicy Wrocławskiej, to z kolei drugie zadanie, które znalazło się na opublikowanej liście inwestycji w ramach Polskiego Ładu. Remont drogi powiatowej nr 1193 O będzie polegał na modernizacji nawierzchni jezdni i chodników, a także budowie ścieżki rowerowej i budowie nowego, energooszczędnego oświetlenia. W część objętej nadzorem konserwatorskim, droga otrzyma nową kostkę granitową. Ponadto poprawimy bezpieczeństwo pieszych – powstaną bezpieczne przejścia z tzw. azylem oraz aktywne oznakowanie. Ulicę zmodernizujemy na odcinku blisko jednego kilometra, od skrzyżowania z Placem Bramy Wrocławskiej do granic miasta. Wartość tego zadania to 12 mln złotych. Strona rządowa pokryje aż 95% kosztów.

Obie inwestycje zrealizujemy w 2022 roku.

 

Wydrukuj stronę