Na Sesji Rady Powiatu Brzeskiego, dnia 25 września 2014 r. Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański uhonorował dr. Jana Majewskiego medalem „W uznaniu zasług dla Powiatu Brzeskiego”. Dr Jan Majewski jest jednym z najbardziej znanych polskich geografów, profesorem Uniwersytetu Opolskiego. Na co dzień jest prezesem Niezależnego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich.

Działalność ta związana jest z faktem, że dr Jan Majewski ps. „Burza” był czynnym Żołnierzem Związku Walki Zbrojnej (późniejsza A.K.) Obecnie jest najbardziej znanym brzeskim pedagogiem, który opublikował na dzień dzisiejszy ponad 500 artykułów w lokalnej prasie oraz kilkanaście książek m. in. „Brzeg – przewodnik”, „Moje turystyczne ścieżki”, „Ziemia Brzeska – szkice monograficzne”. Dr. Jan Majewski posiada najwyższe odznaczenia państwowe m. in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, czy Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wielokrotnie odznaczano Go również medalami kombatanckimi m. in. Krzyżem Armii Krajowej, czy Medalem Zasługi dla Obronności Kraju. Zasługi dr. Majewskiego w promocji powiatu charakteryzują wydawnictwa, których był współautorem dotyczących fauny, flory i zabytków powiatu brzeskiego. Kolejni burmistrzowie Brzegu wyróżniali pana Doktora, jako jednego z najbardziej znanych obywateli naszego miasta otrzymał m. in. Złote Kotwice.

{mosimage}
{mosimage}

 

Medal „W uznaniu zasług dla Powiatu Brzeskiego” dnia 1 września 2014 r. otrzymał ks. Prałat Bolesław Robaczek. Ksiądz Prałat Bolesław Robaczek jest Proboszczem Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu od 1986 r. W czasie Jego posługi, w Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego funkcjonuje wiele wspólnot, które nie tylko pozwalają mieszkańcom Brzegu przeżywać swoje człowieczeństwo w świecie wartości, ale także integrują lokalną społeczność. We wrześniu 1986 roku Ksiądz Prałat Bolesław Robaczek powołał do działalności chór, który skupił w swoich szeregach gorących miłośników muzyki, gotowych poświęcić bezinteresownie swój czas dla kultywowania tradycji śpiewu, krzewienia kultury chrześcijańskiej, ubogacania śpiewem liturgii Mszy św. oraz życia kulturalnego w środowisku brzeskim. Ksiądz Prałat Bolesław Robaczek pozostaje jego mecenasem i opiekunem. Ksiądz Prałat Bolesław Robaczek wspiera liczne organizacje społeczne, współpracuje z organizacjami kombatanckimi i otacza je swoją duszpasterską opieką. Ksiądz Prałat Bolesław Robaczek dba o kościół rozumiany nie tylko, jako wspólnota, ale także jako obiekt. Podjęta przez księdza prałata Bolesława Robaczka karkołomna wydawałoby się decyzja o renowacji polichromii w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego zaowocowała przywróceniem światu tego wspaniałego dzieła. Wykonana w latach 1990-2000 całkowita restauracja wnętrza kościoła ukazuje dziś piękno i kunszt pracy dawnych i obecnych mistrzów. Ksiądz Prałat Bolesław Robaczek sprawuje opiekę nad filiami swojej parafii w Pawłowie i Gierszowicach. Ksiądz Prałat przed kilkoma laty zainicjował także i kontynuuje budowę kościoła w Pisarzowicach. Ksiądz Prałat Bolesław Robaczek jest kapelanem honorowym Ojca Św., człowiekiem o wielkim sercu, konsekwentnym w działaniu, oddanym swojej parafii i lokalnej społeczności.

 

Wydział Promocji
Starostwa Powiatowego w Brzegu

 

 
Wydrukuj stronę