15 sierpnia, jak co roku, na terenie całego kraju obchodzone było Święto Wojska Polskiego. Tego właśnie dnia w 1920 roku miała miejsce Bitwa Warszawska, nazwana później Cudem nad Wisłą. Strategiczną rolę odegrał w niej manewr Wojska Polskiego wykonany przez Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego. Dzięki niemu możliwe było oskrzydlenie Armii Czerwonej przy jednoczesnym związaniu głównych sił bolszewickich na przedpolach Warszawy. Bitwa Warszawska była jednym z najbardziej przełomowych starć w historii świata i zadecydowała bezpośrednio o zachowaniu przez Polskę niepodległości, a także nierozprzestrzenieniu się rewolucji komunistycznej na Europę Zachodnią.
W Brzegu tegoroczne uroczystości rozpoczęła tradycyjnie msza święta w kościele pw. św. Mikołaja. Udział wzięli w niej m.in.: przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu, na czele ze Starostą Powiatu Brzeskiego Maciejem Stefańskim i Burmistrzem Brzegu Jerzym Wrębiakiem, kompania honorowa i sztandar 1. Brzeskiego Pułku Saperów, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, społecznych, a także harcerze i młodzież szkolna.
Następnie uczestnicy uroczystości przeszli na pl. Polonii Amerykańskiej. Tam zastępca dowódcy 1BPS ppłk Dariusz Tulin przywitał licznie zebranych brzeżan, a następnie wygłosił przemówienie nawiązujące do historii obchodzonego święta. Wyróżniający się żołnierze brzeskiej jednostki otrzymali zaś akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe.
Uroczystości zakończył Apel Poległych i salwa honorowa.

Wydrukuj stronę