9 kwietnia 2013 roku w Sali Stropowej Brzeskiego Ratusza odbyły się VII Targi Edukacji i Pracy, pod hasłem „Aktywność = Praca”, organizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, Urząd Miasta Brzeg, Powiatowy Urząd Pracy oraz Opolską Wojewódzką Komendę OHP.

 

Impreza, na którą przybyły setki osób poszukujących zatrudnienia, otworzyli: Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, Wiceburmistrz Brzegu Stanisław Kowalczyk, Dyrektor PUP w Brzegu Zbigniew Kłaczek, Wojewódzki Komendant OHP Józefa Ziemnik oraz Naczelnik Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej brzeskiego starostwa Michał Siek.

Targi miały na celu stworzenie możliwości bezpośredniego kontaktu osób poszukujących pracy z pracodawcami oraz zaprezentowanie przyszłym absolwentom szkół ponadgimnazjalnych oferty edukacyjnej dostępnej w regionie. W brzeskim ratuszu wystawiono siedemdziesiąt stoisk, przygotowanych przez pracodawców, szkoły wyższe i rozmaite organizacje. Na tegorocznych targach znaleźć można było ponad 900 ofert pracy. Ponadto, osoby bezrobotne poszukujące zatrudnienia za granicą, zapoznać mogły się z dodatkowymi 270 ofertami.

Podczas VII Targów Edukacji i Pracy odbyło się również spotkanie dla pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych – pod nazwą „Aktualny stan prawny – ostatni rok zawieranie umów o refundację wynagrodzeń pracowników młodocianych” oraz warsztaty „Mobilność na europejskim rynku pracy”.

 

Wydrukuj stronę