Serdecznie zapraszamy na charytatywny VI Bieg Malucha.
Cel: wsparcie w leczeniu Marcelka Maliny, podopiecznego Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.
Bieg odbędzie się 23 września (sobota) na Stadionie Miejskim w Brzegu
10.00-11.00 rejestracja i weryfikacja uczestników
11.00-11.30 VI Bieg Malucha
12.00 rozdanie nagród
12.00-13.00 zabawy animacyjne

Plakat reklamujący imprezę, treść w artykule

Regulamin
VI Biegu Malucha 2017

1. Cel imprezy
a) VI Bieg Malucha jest wydarzeniem charytatywnym. Celem tegorocznego biegu jest wsparcie leczenia Marcelka Maliny, podopiecznego Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Podczas biegu będzie zbiórka pieniężna do puszek fundacji.
b) Dodatkowym celem jest promocja miasta Brzeg i województwa opolskiego na arenie regionalnej.

2. Informacje szczegółowe
Termin: 23.09.2017 (sobota)
Miejsce: Brzeg, Stadion Miejski, ulica Sportowa 1
10:00-11:00 – Rejestracja i weryfikacja uczestników Biegu Malucha
11:00-11:30 – VI Bieg Malucha
12:00 – Rozdanie nagród
12.00-13.00 Zabawy animacyjne
Dystans:
2-3 lat  + z  udziałem  rodzica – 50m
4-6 lat – 100m
7-8 lat – 200m
9-12 lat – 400m

3. Organizatorzy
Stowarzyszenie EDUKIDS
Szkoła Językowa Progress
Centrum Helen Doron Brzeg
Przedszkole Akademia Skrzata
Klub Sportowy Masters

4. Patronat honorowy
Burmistrz Miasta Brzeg
Starosta Powiatu Brzeskiego

5. Patronat Medialny
Brzeg24.pl
Panorama Powiatu
Tuba Brzegu

6. Sponsorzy
Kulki Brzeg
Bombonierka
Hotel Arte
Meson Digital

7. Warunki uczestnictwa
a) Uczestnikami Biegu Malucha mogą być dzieci w wieku od 2 do 12 lat. Dzieci muszą pokonać dystans samodzielnie bez pomocy rodzica. Ilość uczestników Biegu Malucha jest ograniczona do pierwszych 120 osób.
b) Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
c) Uczestnictwo wszystkich zawodników Biegu Malucha musi zostać zweryfikowane w dniu biegu po weryfikacji uiszczenia opłaty startowej.

8. Zgłoszenie i opłata startowa Biegu Malucha 2017
rejestracja odbywa się przez rejestracja. Opłatę w kwocie 10 zł można uiścić w sekretariacie szkoły Progres ul Chrobrego 17, Brzeg, czynnym w godzinach 8-10 lub na konto bankowe podane niżej. Wpłaty należy dokonać do 20.09.2017r (środa). W związku z dużym zainteresowaniem osoby, które nie dokonają opłaty startowej zostaną wykreślone z listy uczestników.
Możliwe jest również dokonanie rejestracji przed samym wyścigiem w miejscu rejestracji uczestników biegu w godzinach 10.00- 11.00 na stadionie pod warunkiem, iż będą jeszcze numery startowe. Limit uczestników to 120 biegaczy. Przy rejestracji w dzień biegu kwota wpisowego wynosi 20 zł
Dane do przelewu:
„Progress”, Chrobrego 17, 49-300 Brzeg
35 1020 3668 0000 5602 0405 2676. W tytule wpłaty należy wpisać „BIEG MALUCHA 2017” + imię i nazwisko zawodnika
Zgłoszenie udziału w Biegu Malucha będzie rozumiane, jako zapoznanie się z regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz będzie stanowić wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników dla celów realizacji niniejszego regulaminu przez organizatorów. Kwota wpłacona nie podlega zwrotowi w wypadku nie stawienia się na bieg.

O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rok urodzenia.
Wszystkim uczestnikom Biegu Malucha zostaną wręczone medale.
Spośród wszystkich uczestników Biegu Malucha, zostanie wybrany drogą losową zwycięzca nagrody głównej, w postaci roweru.

9. Postanowienia końcowe
a) Realizacja Biegu Malucha będzie uzależniona od warunków pogodowych. W przypadku odwołania imprezy z powodu złych warunków atmosferycznych zostanie to podane do wiadomości poprzez funpaga wydarzenie na facebooku. Zostanie rozważony inny termin realizacji.
b) Organizatorzy nie zapewniają opieki lekarskiej w trakcie trwania imprezy biegowej.
c) Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
d) Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników podczas trwania imprezy.
e) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

Wydrukuj stronę