UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

_images_image_clip_image002(7)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu informuje rozpoczyna nabór uczestników do projektu systemowego ,,Aktywizacja zawodowa i społeczna wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych i osób niepełnosprawnych” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2. Zapraszamy do udziału w projekcie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej bezrobotne lub poszukujące pracy, nie pozostające w zatrudnieniu i nie osiągające miesięcznie dochodu wyższego niż połowa minimalnego wynagrodzenia ( 663,50 zł ). W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci między innymi następującymi działaniami: udział w wyjazdowych warsztatach szkoleniowych do jednej z miejscowości zdrojowej w Kotlinie Kłodzkiej, rehabilitacją, indywidualnym doradztwem z zakresu aktywnego poruszania się na rynku pracy w ramach Centrum Karier Zawodowych, badaniami lekarza medycyny pracy oraz specjalistycznymi kursami zawodowymi dostosowanymi do potrzeb i możliwości uczestników projektu. Przewiduje się dla uczestników projektu z terenu Powiatu Brzeskiego zwrot kosztów dojazdów na zajęcia realizowane w ramach projektu. Szczegółowych informacji udzielą Państwu pracownicy PCPR zaangażowani w realizację projektu oraz dyrektor PCPR.

Ilość uczestników projektu ograniczona.
Kontakt osobiście lub pod nr telefonu: 77-416-95-05

Wydrukuj stronę