Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje, iż pracodawcy i bezrobotni, którzy uczestniczyli w Programie Specjalnym – Aktywny Powiat Brzeski, do 28 grudniu 2011 mogą ubiegać się o premię w wysokości do 4 tys. zł.

Wypłata premii, zgodnie z złożeniami projekty, przysługuje:
  • osobom bezrobotnym, które po odbytym stażu lub szkoleniu same znalazły i podjęły zatrudnianie na okres min. 6 miesięcy (umowa o pracę, umowa-zlecenie, otwarcie własnej działalności gospodarczej;
  • pracodawcom, którzy przyjęli do pracy osoby po szkoleniu lub odbytym u nich stażu, na okres min. 6 miesięcy.
Udzielona premia dla pracodawcy stanowi pomoc de minimis. Wnioski o przyznanie premii będą rozpatrywane przez Komisje Kwalifikacyjne.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 444 13 90 do 92 lub bezpośrednio w pok. 13 lub 1 Urzędu Pracy w Brzegu.
 
Wydrukuj stronę