Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości organizuje konkurs na Europejską Nagrodę Prewencji Kryminalnej, w którym mogą wziąć udział szkoły, kluby, organizacje, jednostki policji i jednostki samorządowe.

Tematem tegorocznego konkursu jest: „Sport, nauka i sztuka w zapobieganiu przestępczości wśród dzieci i młodzieży”. Zgłoszone projekty powinny być związane z wykorzystaniem edukacji i sportu w systemie zapobiegania przestępczości nieletnich, tworzenia systemu alternatywnych rozwiązań spędzania czasu wolnego w celu eliminacji aspołecznych zachowań oraz ułatwianie młodym ludziom, którzy już popadli w konflikt z prawem zerwania za pomocą w/w działań z przestępczą działalnością. Projekty należy przesyłać na specjalnym formularzu (wypełnionym w języku polskim). Projekty należy przesłać do Departamentu Analiz i Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA, 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 lub na adres poczty elektronicznej: eucpn@poczta.mswia.gov.pl. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej MSWiA w zakładce: współpraca międzynarodowa/EUCPN (http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/626/8630). Termin przesyłania prac upływa 30 września 2011 r.
                                                                                                          Rzecznik Prasowy Starosty

                                                                                                          Brygida Jakubowicz

Wydrukuj stronę