1 stycznia 2012 roku, w Brzeskim Centrum Medycznym uruchomiony został Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR), który jest integralną częścią szpitala. SOR przygotowany jest pod względem strukturalnym, organizacyjnym i kadrowym do podejmowania działań diagnostyczno-leczniczych w stanach zagrożenia życia lub zdrowia.

Kierownikiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego został lek. med. Michał Bączkowski, specjalista z zakresu medycyny ratunkowej i specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych. Ponadto na oddziale pracuje dziewięciu lekarzy specjalistów. Funkcję Pielęgniarki Oddziałowej pełni mgr pielęgniarstwa Małgorzata Bajsarowicz, która kieruje zespołem dziesięciu pielęgniarek (wśród których dwie pielęgniarki posiadają specjalizację z zakresu pielęgniarstwa ratunkowego) oraz trzech ratowników medycznych.
Nadrzędnym celem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest zapewnienie optymalnej diagnostyki i leczenia, szczególnie w stanach zagrożenia życia. Realizacja pozostałych zadań odbywa się w poszczególnych obszarach zadaniowych.
 
obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć z zadaniem wykluczenia lub potwierdzenia nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz określenia stopnia zagrożenia,
obszar resuscytacyjno-zabiegowy do prowadzenia konkretnych działań medycznych,
– wstępnej intensywnej terapii z zadaniem zastosowania diagnostyki różnicowej i podjęcia wstępnego leczenia w zakresie niezbędnym dla przywrócenia i stabilizacji czynności życiowych,
obszar terapii natychmiastowej, gdzie wykonuje się drobne zabiegi chirurgiczne w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
obszar obserwacji, gdzie pacjent przebywa na obserwacji i jest monitorowany,
obszar konsultacyjny, gdzie przeprowadzane są badania lekarskie i konsultacje specjalistyczne.
 
Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego trafiają pacjenci ze skierowaniami od lekarzy rodzinnych, z poradni specjalistycznych, pacjenci przywiezieni przez karetki pogotowia ratunkowego oraz zgłaszający się bez skierowania (przyjmowani tylko w stanach zagrożenia życia).
W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przebywają pacjenci z różnego rodzaju schorzeniami internistycznymi, neurologicznymi i chirurgicznymi, które wymagają wczesnej obserwacji i diagnostyki w kierunku zaburzeń sercowo-naczyniowych, bólów w klatce piersiowej, bólów brzucha, zaburzeń wodno-elektrolitowych, obrażeń ciała niezagrażających życiu.
Po wykonaniu wstępnej diagnostyki i terapii pacjenci są kierowani do poszczególnych oddziałów szpitala lub wypisywani z zaleceniami, co do dalszego postępowania, do domu.
Szpitalny Oddział Ratunkowy jest wyposażony w nowoczesny sprzęt i aparaturę diagnostyczną, a ponadto posiada całodobowy dostęp do Pracowni USG, Pracowni Rentgenodiagnostyki i Pracowni Tomografii Komputerowej.
Wydrukuj stronę