Pierwszy dzwonek, spotkania, apele i życzenia sukcesów w nauce – tak dziś wyglądało rozpoczęcie roku szkolnego w naszym powiecie.

W uroczystościach udział wzięli radni, dyrektorzy , nauczyciele oraz pracownicy Wydziału Oświaty.

Warto dodać, że nadchodzący rok szkolny będzie bardzo pracowity- zrekrutowaliśmy rekordową liczbę uczniów dysponując coraz ciekawszą i bogatszą ofertą kształcenia oraz osiągając coraz wyższe wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych.

I tak w bieżącym roku szkolnym naukę w 39 klasach pierwszych rozpocznie ponad 1200 uczniów. Dużą popularnością cieszyły się tym roku technika – otworzyliśmy 16 klas dla 500 uczniów. Cieszy nas także wzrost zainteresowania klasami branżowymi – w 12 oddziałach będzie pobierać naukę ponad 360 osób.

Wszystkim życzymy sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym 2023/24

 

Wydrukuj stronę