Warto spotykać się i spędzać czas z innymi ludźmi – dzielić się nie tylko doświadczeniami, ale i życzliwością, dobrym słowem i uśmiechem. Często spotkania związane z różnymi okolicznościami są dla ludzi starszych jedyną okazją do wyjścia z domu i obcowania z drugim człowiekiem.

Tradycja spotkań noworocznych dla organizacji społecznych: Niezależnego Ruchu Kombatantów AK, Związku Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego – Sekcja Emerytów i Rencistów, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Sybiraków i Związku Lwowiaków sięgają w Grodkowie kilku lat. Spotkania te organizuje Burmistrz Gminy Grodków Marek Antoniewicz wraz ze swoimi współpracownikami w tym roku Dorotą Zawadzką i Wiesławem Dubaniowskim.

16 stycznia br. w Restauracji Hotelu Grodek spotkali się członkowie wyżej wymienionych organizacji, aby wraz z gośćmi honorowymi: wicestarostą Powiatu Brzeskiego Ryszardem Jończykiem, Pełnomocnikiem Starosty ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Zastępcą Burmistrza Grodkowa Waldemarem Wójcickim oraz Przewodniczącym Rady Gminy Grodków Dariuszem Gajewskim spędzić miłe chwile wspominając stary rok i witając nowy. Wzruszający koncert kolęd i pastorałek zaprezentowali uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr. 3 w Grodkowie pod kierunkiem Wiesława Jakubowskiego.

Tradycyjną modlitwę wigilijną oraz modlitwę za tych kombatantów, emerytów i rencistów, którzy odeszli w ubiegłym roku prowadził Ksiądz Proboszcz Parafii pw. Św. Michała Archanioła Marian Oleksy. Spotkanie było też okazją do złożenia życzeń noworocznych dla całego społeczeństwa Grodkowa przez Burmistrza Marka Antoniewicza i Wicestarostę Ryszarda Jończyka.
 
Brygida Jakubowicz
Wydrukuj stronę