Logotyp: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Opolskie Kwitnące, Unia Europejska Europejskie Fundusz Społeczny

Uczeń jadący wóżkiem widłowym przez plac

Realizowany przez Powiat Brzeski od 01.09.2016 roku projekt pn. „Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe” nabiera tempa. Już 226 uczniów i uczennic 4 szkół realizujących w Powiecie Brzeskim kształcenie zawodowe (ZSB w Brzegu, ZSE w Brzegu, ZSZ nr 1 w Brzegu, ZSR CKP Grodków) zdobyło nowe kwalifikacje dzięki ukończeniu kursów zawodowych realizowanych w ramach projektu. Zrealizowane kursy to min.: obsługa kas fiskalnych z HACCP, barista, brukarz, AutoCad, operator wózków jezdniowych, glazurnik, kelner.
Podczas wakacji uczniowie i uczennice odbędą staże zawodowe u pracodawców, dzięki którym nabędą umiejętności praktyczne do wykonywania pracy w następujących zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, technik logistyk, technik organizacji reklamy, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik informatyk, technik obsługi turystycznej.
Władze Powiatu Brzeskiego od lat wspierają szkolnictwo zawodowe na terenie
powiatu, postrzegając szkoły zawodowe jako zaplecze rynku pracy, dające z jednej strony uczniom wysokie prawdopodobieństwo zatrudnienia, zaś przedsiębiorstwom wykwalifikowanych pracowników. Szkoły zawodowe w Powiecie Brzeskim nie realizują kształcenia zawodowego praktycznego w postaci staży zawodowych u pracodawców ze względu na brak możliwości finansowania kosztów takiego kształcenia. Projekt pn. „Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe” jest odpowiedzią na tak zdiagnozowany problem.

Wartość projektu: 2 330 866,00 zł
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 981 236,10 zł
dofinansowanie z budżetu państwa: 116 543,30 zł
wkład Powiatu Brzeskiego: 233 086,60 zł
Projekt jest realizowany od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2018 r.

Kierownik projektu
Mieczysław Niedźwiedź

Wydrukuj stronę